Scalping – wprowadzenie | Strategie inwestycyjne ForexPierwszy odcinek z cyklu nagra? o scalpingu, czyli metodologi tradingu, polegaj?cej na dokonywaniu bardzo precyzyjnych wej?? i wykorzystywania niewielkich ruchów ceny. Z nagrania dowiesz si? m.in czym scalping ró?ni si? od pozosta?ych metod handlu, takich jak daytrading i swingtrading oraz jakich technik wej?cia u?ywa si? w scalpingu.

Przeczytaj artyku? o scalpingu:

B?d? z nami w kontakcie:

Related Posts